ພີທີທີ ໄດນາມິກ ເທິໂບ SAE 15W30, 20W-50 PTT DYNAMIC TURBO