LUBRICANTS

ພີທີທີ ໄດນາມິກ ຊູບເປີຄອມມອນເລວ SAE 5W-30/5W-40
PTT DYNAMIC SUPER COMMONRAIL

ເປັນນ້ຳມັນເຄື່ອງສັງເຄາະ 100% ຄຸນະພາບສູງສຸດ ສູດລົດເຖົ້າເພື່ອເທັກໂນໂລຢີດີເຊວສະອາດ ແລະ ອຸປະກອນບຳບັດໄອເສຍທຸກປະເພດ ຜະສານເທັກໂນໂລຢີ ADVANCED DDL BOOSTER ພ້ອມຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ປົກປ້ອງການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຊີ້ນສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກ ອອກແບບມາສຳລັບເພື່ອເຄື່ອງຈັກກາຊວນລະບົບຄອມມອນເລວ ລົດຍົນທົ່ວໄປ ກະບະລຸ້ນໃຫມ່ທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບກອງຂະເໝົ່າໄອເສຍ DPF ຊ່ວຍລົດການອຸດຕັນຂອງ DPF ເພື່ອຄົງໄວ້ປະສິດທິພາບສູງສຸດຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຊ່ວຍປະຫຍັດເຊື້ອໄຟ.

 

ຄຸນສົມບັດ

• ດ້ວຍທີ່ນ້ຳມັນສູດເຖົ້າປານກາງ ຊ່ວຍຫລຸດການສະສົມເຖົ້າໃນ DPF ຈື່ງຊ່ວຍປະຫຍັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນບຳບັດອາຍເສຍທຸກປະເພດ.
•ເທັກໂນໂລຢີ ADVANCED DDL BOOSTER ຊ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດຄາບຂະເໝົ່າທີ່ຕິດຢູ່ໃນຊີ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກຢ່າງມີປະສິທິພາບ ເພີ່ມການຕອບສະຫນອງ ແລະ ປະສິດທິະພາບຂອງເຄື່ອງເຄື່ອງຈັກ.
•ໃນຟີມນ້ຳມັນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ ຊ່ວຍປົກປ້ອງການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໃນທຸກສະພາບການຂັບຂີ່.
•ຊ່ວຍຫລຸດອາການກິນນ້ຳມັນເຄື່ຶອງເມື່ອມີການໃຊ້ງານໜັກ ຫລື ໃຊ້ງານໃນອຸນຫະພູມສູງ.
•ຄົງທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເຊື່ອມສະພາບໄດ້ດີ ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງນ້ຳມັນ.

 

ການໃຊໍ້ງານ
• ອອກແບບມາສຳລັບເພື່ອເຄື່ອງຈັກກາຊວນລະບົບຄອມມອນເລວ ລົດຍົນທົ່ວໄປ ກະບະລຸ້ນໃຫມ່ທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບກອງຂະເໝົ່າໄອເສຍ DPF.
• ແນະນຳສຳຫລັບເຄື່ອງຈັກດີເຊວລຸ້ນໃຫມ່ຂອງລົດຍົນທີ່ຜູ້ຜະລິດແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະຖານ ACEA C3
• ເຫມາະສຳລັບເພື່ອເຄື່ອງຈັກກາຊວນລະບົບຄອມມອນເລວ ທີ່ມີລະບົບໝຸນໄອເສຍ (EGR) ແລະ ເທີໂບຊາດເຈີ້.
• ສາມາດໃຊ້ທັງເຄື່ອງຈັກກາຊວນ ແລະ ແອັດຊັງ.

 

ມາດຕະຖານ
• ACEA C 3 16
• MB 229.31 , 229.51
• MB 229.52
• BMW LL 04
• Renault RN 0700 , 0710
• Porsche A 40

ດາວໂຫຼດລາຍລະອຽດສິນຄ້າ