LUBRICANTS

ພີທີທີ ໄດນາມິກ ຄອມມອນເລວ SAE 10W30, 15W-40
PTT DYNAMIC COMMONRAIL

ເປັນນ້ຳມັນເຄື່ອງກາຊວນເທັກໂນໂລຢີສັງເຄາະຄຸນນະພາບສູງຜະສານ CLEAN AND LOCK TECHNOLOGY ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ປົກປ້ອງການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຊີ້ນສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກ ອອກແບບມາສຳລັບເພື່ອເຄື່ອງຈັກກາຊວນລະບົບຄອມມອນເລວ ລົດຍົນທົ່ວໄປໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໃຊ້ປະສິດທິພາບທັງອັດຕາເລັ່ງ ແລະ ການຕອບສະຫນອງ ປົກປ້ອງເຄື່ອງຈັກຈາກການເຮັດວຽກຫນັກທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກໄດ້ດົນນານທີ່ສຸດ.

 

ຄຸນສົມບັດ

• ດ້ວຍ CLEAN AND LOCK TECHNOLOGY ຄືນຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ່ເຄື່ອງຈັກ ຈື່ງຮັກສາກໍາລັງແລະ ການຕອບສຫນອງຕໍ່ອັດຕາເລັ່ງໄດ້ດີຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານ.
ໃນຟີມນ້ຳມັນທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ ຊ່ວຍປົກປ້ອງການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໃນທຸກສະພາບການຂັບຂີ່.
•ຊ່ວຍຫລຸດອາການກິນນ້ຳມັນເຄື່ຶອງເມື່ອມີການໃຊ້ງານໜັກ ຫລື ໃຊ້ງານໃນອຸນຫະພູມສູງ.
•ຄົງທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເຊື່ອມສະພາບໄດ້ດີ ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງນ້ຳມັນ.
•ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຍືດອາຍຸການປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງ.

 

ການໃຊໍ້ງານ
• ອອກແບບມາສຳລັບເພື່ອເຄື່ອງຈັກກາຊວນລະບົບຄອມມອນເລວ ລົດຈັກກາຊວນປະສິດທິພາບສູງ ລົດຍົນທົ່ວໄປ.
• ໃຊ້ກັບເຄື່ອງຈັກດີເຊວຕິດຕັ້ງລະບົບເຊື້ອໄຟຮ່ວມ (Diesel Dual Fuel)
• ເໝາະສຳລັບເພື່ອເຄື່ອງຈັກກາຊວນລະບົບຄອມມອນເລວ ທີ່ມີລະບົບໝຸນໄອເສຍ (EGR) ແລະ ເທີໂບຊາດເຈີ້.
• ແນະນຳສຳຫລັບເຄື່ອງຈັກທີ່ແນະນຳໃຊ້ເບີຄວາມຂຸ້ນໜຽວທີ່ເບີ SAE 10W-30 & 15W-40 ທີຕ້ອງການ API CI-4 ຫຼື ຕ່ຳກວ່າ.

 

ມາດຕະຖານ
• API CI-4/SL
• ACEA A3/B3/B4 16.E7 16
• JASO DL 0, DH 1
• MB229.1 228.3
• CUMMINS CES22076/77/78
• VOLVO VDS-3

ດາວໂຫຼດລາຍລະອຽດສິນຄ້າ