LUBRICANTS

ພີທີທີ ໄດນາມິກ ເທິໂບ SAE 15W30, 20W-50
PTT DYNAMIC TURBO

ເປັນນ້ຳມັນເຄື່ອງກາຊວນຄຸນະພາບສູງຜະສານຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ປົກປ້ອງການຫລຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຊີ້ນສ່ວນຂອງເຄື່ອງຈັກ ຊ່ວຍປົກປ້ອງເຄື່ອງຈັກຕະຫລອດການໃຊ້ງານ ເຫມາະສົມກັບລົດຍົນທົ່ວໄປຈັກກາຊວນ ໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໃຊ້ປະສິທິພາບໄດ້ເຕັມທີ່.

 

ຄຸນສົມບັດ

• ຄຸນະສົມບັດການຫລໍ່ລື່ນທີ່ດີ ປ້ອງກັນການຫລຸ່ຍຫ້ຽນ ແລະ ເສຍກຳລັງເນື່ອງຈາກຄວາມຝືດຂອງຊີ້ນສ່ວນອາໄຫລ່ໃນເຄື່ອງຈັກ.
• ຄົງທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອອັກຊີເຈັນ ທີ່ເປັນສາເຫດຂອງການເຊື່ອມສະພາບໄດ້ດີ ຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງນ້ຳມັນ.
• ຍືດອາຍຸການໃຊ້ວານຂອງເຄື່ອງຈັກ ແບະ ນືດອາຍຸການປ່ຽນຖ່າຍນ້ຳມັນເຄື່ອງ.
• ຜ່ານການທົດສອບກັບລົດກະບະຢີ່ປຸ່ນຕາມເນມາດຕະຖານກຳນົດ.

 

ການໃຊໍ້ງານ
• ອອກແບບມາເພື່ອເຄື່ອງຈັກກາຊວນທີ່ມີການຕິດຕັ້ງລະບົບຫມຸນອາຍເສຍ (EGR) ແລະ ເທີໂບຊາດເຈີ້.

 

ມາດຕະຖານ
• API CF-4

ດາວໂຫຼດລາຍລະອຽດສິນຄ້າ