ດຳເນີນທຸລະກິດພາຍໃຕ້ໂລໂກ້ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ພີທີທີ ໂອອາ  ຈຳກັດ ມະຫາຊົນ

ຊື່ງເປັນເລີດທາງທຸລະກິດ ແລະ ຍັງຄົງຍຶດໝັ້ນພັນທະສັນຍາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. ໃນຕໍ່ໜ້າສະພາບແວດລ້ອມທາງການຕະຫຼາດ ຈະມຸ່ງໜັ້ນທີ່ຈະດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ວຍການກຳກັບ ດູແລກິດຈະການທີ່ດີ.

ກ່ຽວກັບ ພີທີທີ ລາວ ຈຳກັດ.

Wholly owned subsidiary company of PTT Public Company Limited Enterprise

ຜະລິດຕະພັນນ້ຳມັນເຄື່ອງ

ລໍ້ຈັກກາຊວນ (Dynamic)

ລໍ້ຈັກແອັດຊັງ (Performa)

ລົດຈັກ 2 ລໍ້ (Challenger)

ນ້ຳມັນສົ່ງກຳລັງ (Transmission)

ສາຂາທຸລະກິດປີກ

ຄາເຟ່ ອາເມຊອນ

ຮ້ານເຂົ້າປຽກປູປາກເຊ

ຮ້ານຊານົມໄຂ່ມຸກ PEARLY TEA

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ

ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ

ສູນບໍລິການລົດຍົນ FIT AUTO

ສູນບໍລິການລົດຍົນ PROCHECK

ເຊື້ອໄຟອຸດສາຫະກຳ

ກ່ຽວກັບ ພີທີທີ (ລາວ)

ວິໄສທັດ / ເປົ້າໝາຍ

ໂຄງສ້າງຈັດຕັ້ງ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ

ທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ

Media

ສູນລວມຂໍ້ມູນເຜີຍແຜ່ ຂ່າວສານ
ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງກອນ

ຕິດຕໍ່ PTT Lao
ລາຄານ້ຳມັນຂ່າວສານ