ກິດຈະກຳລ້ຽງອາຫານທ່ຽງເດັກສຶກສາພິເສດ ແລະ ມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດນະຄອນຫຼວງ.

  1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. ກິດຈະກຳ
  6. »
  7. ກິດຈະກຳລ້ຽງອາຫານທ່ຽງເດັກສຶກສາພິເສດ ແລະ ມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດນະຄອນຫຼວງ.

ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020 ທ່ານ ມົນໄຊ ບຸນອິ່ມ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ພີທີທີ (ລາວ) ຮ່ວມໃຈຈັດກິດຈະກຳລ້ຽງອາຫານທ່ຽງເດັກສຶກສາພິເສດ ແລະ ມອບເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ນໍ້າດື່ມ ພີທີທີ (ລາວ) ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສຶກສາພິເສດນະຄອນຫຼວງ ບ້ານໜອງໜ້ຽວ, ເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.  

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.