Café Amazon Lao Barista Championship 2022 .

Café Amazon Lao Barista Championship 2022 ຈັດຂຶ້ນເພື່ອເສີມສ້າງທັກສະການຊົງກາເຟຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ການບໍລິການທີອົບອຸ່ນ, ເຊິ່ງເລີ່ມຄັດເລືອກຕົວແທນສາຂາ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2022 ທີຜ່ານມາ ໂດຍຄັດເລືອກເອົາຜູ້ເຂົ້າຮອບ 20 ຄົນສຸດທ້າຍ ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 80 ຄົນທົ່ວປະເທດ. ການແຂ່ງຂັນດຳເນີນມາຮອດຮອບຊິງຊະນະເລີດໃນວັນທີ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ພີທີທີ (ລາວ) ຮ່ວມໃຈສູ້ໄພ ໂຄວິດ-19.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 21 ເມສາ 2022, ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ໃຫ້ກຽດຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ວັນສະຫວ່າງ ສ່ອງແສງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສາຍທຸລະກິດ Non-oil ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ໄດ້ມອບເຄື່ອງດື່ມ ເຟີລີທີ ຈຳນວນ 900 ຈອກ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ພີທີທີ (ລາວ) ມອບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ບ້ານປາກເປາະ, ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2022 ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໂດຍມີ ປຶ້ມແບບຮຽນ 230 ຫົວ, ອຸປະກອນການຮຽນ 170 ຊຸດ, ຜ້າປິດປາກ 2,500 ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ໂຄງການປະກວດສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ COCO ດີເດັ່ນປະຈຳປີ 2021 ຂອງ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ.

ໂຄງການປະກວດສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ COCO ເປັນໂຄງການທີ່ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ ເພື່ອຍົກລະດັບມາດຕະຖານຂອງສະຖານີບໍລິການໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ COCO ຂອງ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ທົ່ວປະເທດ, ອີກຍັງເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການບໍລິການເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມໃຫ້ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ການປະກວດສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ COCO ດີເດັ່ນປະຈຳປີ 2021 ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ