📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

  1. Home
  2. »
  3. Blog

📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງ Finannce Department🎉🎉 ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ: ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 14ຕຸລາ ຈົນເຖິງ 13 ພະຈິກ 2022 ນີ້. ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ ( ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ) ປະຈຳສາງນ້ຳມັນ ວຽງຈັນ, ປາກຊັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ 🎉🎉 ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ: ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 17 ພະຈິກ ຈົນເຖິງ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ Oil Supply Management Division Manager 🎉🎉 ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ: ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10 ພະຈິກ ຈົນເຖິງ 30 ພະຈິກ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການວິເຄາະຂໍ້ມູນ🎉🎉 ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ: ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 04 ພະຈິກ ຈົນເຖິງ 30 ພະຈິກ 2022 ນີ້. ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ງານເປີດສູນບໍລິການ Pro-Check & Thasavang Spa Car Care .

ງານເປີດສູນບໍລິການ Pro-Check & Thasavang Spa Car Care ໃນວັນພະຫັດ ທີ 27 ຕຸລາ 2022 ທີ່ສະຖານີບໍລິການ ພີທີທີ ທ່າສະຫວ່າງ ບ້ານ ທ່າສະຫວ່າງ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊີນລູກຄ້າເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການໄດ້ແລ້ວຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໃປ🎉🎉🎉 ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ