ພີທີທີ (ລາວ) ກໍ່ໄດ້ເຮັດກິດຈະກໍາ Big Cleaning Day ໃນວັນທີ 20 ມີນາ 2020 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ພີທີທີ (ລາວ) ໂດຍພະນັກງານ ພີທີທີ (ລາວ) ໄດ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນເຮັດອະນາໄມ ແລະ ພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງສໍານັກງານຮ່ວມກັນ ໃຫ້ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ສະອາດງາມຕາ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19. 


ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.