ຮ່ວມສຳມະນາ ແລະ ຮ່ວມບັນຍາຍການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອພາສຕິກ ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

  1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. ກິດຈະກຳ
  6. »
  7. ຮ່ວມສຳມະນາ ແລະ ຮ່ວມບັນຍາຍການຈັດການສິ່ງເສດເຫຼືອພາສຕິກ ທີ່ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບກຽດຈາກ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາ ແລະ ຮ່ວມບັນຍາຍ ໃນວັນທີ 16-17 ທັນວາ 2020 ໃນຫົວຂໍ້ການຈັດການສີ່ງເສດເຫຼືອພລາສຕິກ. ເພື່ອແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກທຸລະກິດທົ່ວໄປ ລວມເຖີງນ້ອງນັກສືກສາ ປີ 1-3 ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຊີນຊວນໃຫ້ນ້ອງໆຫັນມາແຍກຂີ້ເຫຍື້ອກ່ອນຖີມ ແລະ ນຳກັບມາໃຊ້ຊໍ້າໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.