ພີທີທີ (ລາວ) ແຍກແລກຍິ້ມ

  1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. ກິດຈະກຳ
  6. »
  7. ພີທີທີ (ລາວ) ແຍກແລກຍິ້ມ

ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດໄດ້ຮ່ວມກັບ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ບັນຍາຍຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມກ່ຽວກັບປັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ ໃຫ້ກຽດບັນຍາຍໂດຍ ທ່ານ ທະນະພົນ ກະມົນທະນະກຸນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສາຍການຕະຫຼາດ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ພີທີທີ (ລາວ) ທີ່ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.