ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2021 ພີທີທີ (ລາວ) ໄດ້ມອບນໍ້າດື່ມ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກຽດມອບຮັບໂດຍ ທ່ານ ວັນສະຫວ່າງ ສ່ອງແສງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສາຍງານທຸລະກິດ Non-oil ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ພີທີທີ (ລາວ) ແລະ ຄູອາຈານຂອງທັງສອງຄະນະ ເປັນການຕໍ່ຍອດໃນການຮ່ວມມືປະກອບສ່ວນສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.