ລໍ້ຈັກກາຊວນ (Dynamic)

  1. Home
  2. »
  3. ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການ
  4. »
  5. ລໍ້ຈັກກາຊວນ (Dynamic)

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

PTT Lubricants Laos

ທ. ສັດທາ ລີລາກຽດຕິຄຸນ
ໂທ: (85620) 5510 7558
ອິເມລ: sattha.l@pttlao.com

ນ. ຈອມໃຈ ເກດຄໍາພີນ
ໂທ: (85620) 55548570
ອິເມລ: chomchai.k@pttlao.com

ທ. ໄຊຍັນໂຕ ອິນທະປັນຍາ
ໂທ: (85630) 5598013
ອິເມລ: xayanto.i@pttlao.com