ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

PTT Lubricants Laos

ທ. ສັດທາ ລີລາກຽດຕິຄຸນ
 (85620) 5510 7558
Sattha.l@pttlao.com

ທ. ທະນູສິດ ເລີດຄໍາຜົງ
 (85620) 5554 8703
Thanousith.l@pttlao.com