ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 30/11/2023

ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 30/11/2023

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1183/ກຄພນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 29/11/2023. ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 30/11/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ...

ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 23/11/2023

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1167/ກຄພນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 22/11/2023. ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 23/11/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ...

ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 16/11/2023

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1152/ກຄພນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 15/11/2023. ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 16/11/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ...

ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 09/11/2023

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1128/ກຄພນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 08/11/2023. ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 09/11/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ...