ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 25/05/2023

ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 25/05/2023

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0515/ກຄພນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 24/05/2023. ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 25/05/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ...

ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 18/05/2023

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0461/ກຄພນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 17/05/2023. ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 18/05/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ...

ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 11/05/2023

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0430/ກຄພນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 10/05/2023. ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 11/05/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ...

ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 04/05/2023

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 0417/ກຄພນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 03/05/2023. ປະກາດປ່ຽນແປງລາຄານ້ຳມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີຜົນເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 04/05/2023; ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ...