ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 01/12/2021

  1. Home
  2. »
  3. ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ 01/12/2021

⛽ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນ⛽
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 1146/ອຄ.
ລົງວັນທີ 01/12/2021 ໃຫ້ມີຜົນວັນທີ 02/12/2021; ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.