LUBRICANTS

ພີທີທີ ເພີຟໍມ້າ ຊີນເທີຕິກ SAE 5W-30
PTT PERFORMA SYNTHETIC

ເປັນນ້ຳມັນເຄື່ອງສັງເຄາະ 100% ສູດເຖົ້າປານກາງ ເພື່ອໃຫ້ປອດໄພຕໍ່ອຸປະກອນບຳບັດໄອເສຍ DPF ຮອງຮັບເຄື່ອງຈັກທີ່ຕາມມາດຕະຖານ EURO VI ສຳລັບເຄື່ອງຈັກແອັດຊັງປະສິດທິພາບສູງລຸ້ນໃຫມ່ ແລະ ພາຫະນະຈາກເອີຣົບ ເຊີ່ງໃຫ້ການປົກປ້ອງເຄື່ອງຈັກຈາກການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໄດ້ດີຍີ່ງຂື້ນ ແລະ ຄວາມສະອາດພາຍໃນຂອງເຄື່ອງຈັກຕະຫລອດອາຍຸການໃຊ້ງານ.

 

ຄຸນສົມບັດ

• ທົນຕໍ່ການທຳລາຍຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອົກຊີເຈັນໄດ້ສູງກວ່ານ້ຳມັນຫຼໍ່ລື່ນທົ່ວໄປ ຈື່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນການຕັນຂອງໄສ້ກອງນ້ຳມັນເຄື່ອງ ແລະ ການເກີດເປັນຕົມ(ຄ້າຍໆວຸ້ນ).
• ຊະລ້າງຄວາມເປິເປື້ອນ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຊີ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກໄດ້ດີໃຫ້ສະອາດຢູ່ສະເໝີ.
• ຄວາມສຽດທານຕ່ຳໃຫ້ການຫຼໍ່ລື່ນທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ຕອບສະໜອງອັດຕາເລັ່ງຕ່ຳ ພ້ອມຫຼຸດປະລິມານໃຊ້ເຊື້ອໄຟຂອງເຄື່ອງຈັກ.
• ເພີ່ມປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນການເກີດຟອງທີ່ດີຂື້ນ ພ້ອມຊ່ວຍຮັກສາສະພາບຊວງ ປ້ອງກັັນການຫົດ ແລະ ບວມ.
• ຍືດອາຍຸໃຊ້ງານດົນນານກວ່ານ້ຳມັນເຄື່ອງທົ່ວໄປ ແລະ ອຸປະກອນບຳບັດອາຍເສຍ (Catalytic Converter).

 

ການໃຊໍ້ງານ
• ອອກແບບມາສຳລັບເຄື່ອງຈັກແອັດຊັງສະມັດຕະພາບສູງ ລົດນັ່ງທົ່ວໄປ ລົດຜະລິດຈາກເອີຣົບໄດ້ເຖິງ EURO VI .
• ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັບນ້ຳມັນແອັດຊັງບໍ່ມີສານຕະກົ່ວ(ULG) (E10, E20 ແລະ E85) ແລະ ເຊື້ອໄຟກາສ(CNG/NGV ແລະ LPG).

 

ມາດຕະຖານ
• API SN/CF
• ACEA A 5 /B 5 12 , C 2 12

ດາວໂຫຼດລາຍລະອຽດສິນຄ້າ