LUBRICANTS

ພີທີທີ ເພີຟໍມ້າ ຊຸບເປີຊີນເທີຕິກ SAE 0W-40
PTT PERFORMA SUPER SYNTHETIC

ເປັນນ້ຳມັນເຄື່ອງສັງເຄາະ 100% ຄຸນນະພາບສູງສຸດອອກແບບພິເສດເພື່ອເຄື່ອງຈັກແອັດຊັງປະສິດທິພາບສູງລຸ້ນໃຫມ່ ຜະສານເທັກໂນໂລຢີຂັ້ນສູງ DI-SYN PROTECT ໃນນ້ຳມັນພື້ນຖານສັງເຄາະ ເຊີ່ງໃຫ້ການປົກປ້ອງເຄື່ອງຈັກຈາກການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໄດ້ດີຍີ່ງຂື້ນ ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕິດຈັກຈົນຮອດສະພາວະຮ້ອນ ແລະ ຮອບສູງຕໍ່ເນື່ອງ ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນດ້ານຟີມນ້ຳມັນແຂງແຮງເປັນພິເສດພ້ອມຄວາມສຽດທານຕ່ຳ ເພີ່ມປະສິດທິພາບທັງການຕອບສະຫນອງອັດຕາເລັ່ງ ແລະ ຄວາມສະອາດພາຍໃນຂອງເຄື່ອງຈັກ ຈື່ງເຮັດໃຫການຂັບຂີ່ເຕັມທີ່ໃນທຸກສະຖານະການ.

 

ຄຸນສົມບັດ

• ຟີມນ້ຳມັນແຂງແຮງພິເສດດ້ວຍເທັກໂນໂລຢີ DI-SYN PROTECT ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໄດ້ດີທັງການໃຊ້ງານທົ່ວໄປ ໜັກໜ່ວງ ຮຸນແຮງ ຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ຄວາມໄວຕໍ່ເນື່ອງ.
• ຄວາມສຽດທານຕ່ຳໃຫ້ການຫຼໍ່ລື່ນທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ຕອບສະຫນອງອັດຕາເລັ່ງຕ່ຳ ພ້ອມຫຼຸດປະລິມານໃຊ້ເຊື້ອໄຟຂອງເຄື່ອງຈັກ.
• ຊະລ້າງຄວາມເປິເປື້ອນ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງຊີ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະບໍລິເວນລູກສູບ.
• ຕ້ານທານການເສື່ອມສະພາບໄດ້ຢ່າງດີເລີດ ຄົງຄວາມຂຸ້ນໜຽວໃຫ້ເໝາະສົມຕະຫລອດໄລຍະປ່ຽນຖ່າຍທີ່ຍາວນານ
• ເພີ່ມປະສິດທິພາບການປ້ອງກັນການເກີດຟອງທີ່ດີຂື້ນ ພ້ອມຊ່ວຍຮັກສາສະພາບຊວງ ປ້ອງກັັນການຫົດ ແລະ ບວມ.

 

ການໃຊໍ້ງານ
• ອອກແບບມາສຳລັບເຄື່ອງຈັກແອັດຊັງສະມັດຕະພາບສູງ ລົດທົ່ວໄປ ລົດສະປອດ (SUV).
• ແນະນຳສຳລັບລົດລຸ່ນໃຫມ່ທີ່ຕິດຕັ້ງລະບົບ Start-Stop.
• ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຮ່ວມກັບນ້ຳມັນແອັດຊັງບໍ່ມີສານຕະກົ່ວ(ULG) (E10, E20 ແລະ E85) ແລະ ເຊື້ອໄຟກາສ(CNG/NGV ແລະ LPG).

 

ມາດຕະຖານ
• API SN
• ACEA A 3 /B 4
• MB 229.5
• VW 502 00 / 505 00
• BMW LL 01
• Porsche A 40
• Ford WSS M 2 C 937 A

ດາວໂຫຼດລາຍລະອຽດສິນຄ້າ