LUBRICANTS

ພີທີທີ ຈີແອວ-5 SAE 90, 140, 80W-90, 85W-140
PTT GL-5

ເປັນນ້ຳມັນເກຍຍານພະຫະນະຄຸນະພາບສູງ ຜະລິດຈາກນ້ຳມັນພື້ນຖານສູງຄຸນະພາບສູງ ແລະ ສານເພີ່ມຄຸນະພາບ EP ຄຸນະພາບສູງໃຫ້ການປົກປ້ອງລະບົບເກຍຢ່າງດີເລີດ ໂດຍສະເພາະເຟືອງທ້າຍປະເພດໄຮປອຍ Hypoid ທົນຄວາມຮ້ອນສູງ ແລະ ໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານດົນນານ ເຫມາະສຳຫລັບລະບົບເກຍທຳມະດາ ແລະ ເຟືອງທ້າຍຂອງລົດທົ່ວໄປ ແລະ ລົດບັນທຸກ.

 

ຄຸນສົມບັດ

• ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານທານການລວມໂຕກັບນ້ຳ ແລະ ອົກຊີເຈັນສູງ.
• ຕໍ່ຕ້ານການເກີດຂີ້ໝ້ຽງໄດ້ດີເລີດ.
• ຜະສົມປະສານສານຕ້ານທານແຮງກົດ EP ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນໄດ້ດີໃນທຸກສະພາບ ທຸກສະພາວະ.

 

ການໃຊ້ງານ
• ອອກແບບສຳຫລັບເກຍທຳມະດາ ແລະ ເຟືອງທ້າຍໄຮປອຍງານຫນັກຂອງຍານພະຫະນະພານິດ ເຊັ່ນ ລົດພ່ວງ, ລົດບັນທຸກ, ລົດໂດຍສານ ແລະ ເຄື່ອງກົນຈັກຫນັກ.
• ເຫມາະສຳຫລັບເກຍທຳມະດາ ແລະ ເຟືອງທ້າຍຂອງລົດພະຫະນະນັ່ງທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການນ້ຳມັນເກຍມາດຕະຖານ API GL-5 .

 

ມາດຕະຖານ
• API GL 5
• MIL L 2105 D

ດາວໂຫຼດລາຍລະອຽດສິນຄ້າ