LUBRICANTS

ພີທີທີ ຊາເລັນເຈີ 4ທີ ເອທີ SAE 10 W40
PTT CHALLENGER CHALLENGER

ເປັນນໍ້າມັນເຄື່ອງລົດຈັກ 4 ຈັງຫວະເທັກໂນໂລຢີສັງເຄາະ ສູດເພີ່ມໂມລິບດີນັມ ຊ່ວຍຫຼຸດແຮງສຽດທານ ໃຫ້ອັດຕາການຕອບສະໜອງດີຂຶ້ນ ສຳຫລັບລົດຈັກ 4 ຈັງຫວະເກຍອໍໂຕມາຕິກປະສິດທິພາບສູງທຸກລຸ້ນ ໃຫ້ການຂັບຂີ່ນຸ່ມນວນ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະອາດຂອງເຄື່ອງຈັກ.

 

ຄຸນສົມບັດ

• ຜະສົມສານໂມລິບດີນັມຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບ ໃນການຫຼໍ່ລື່ນເພີື່ມອັດຕາເລັ່ງ ແລະ ປ້ອງກັນການຫຼຸ້ຍຫ້ຽນຂອງຊີ້ນສ່ວນເຄື່ອງຈັກເປັນພິເສດ.
• ທົນຕໍ່ການທຳລາຍຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ອັອກຊີເຈັນໄດ້ດີເລີດ.
• ຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະ ປົກປ້ອງການສະສົມສິ່ງເປິເປື້ອນໃນເຄື່ອງຈັກໄດ້ດີ.
• ຊ່ວຍຍືດອາຍຸເຄື່ອງຈັກໃຫ້ມີອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ຍືດອາຍຸເວລາການປ່ຽນຖ່າຍ.

 

ການໃຊ້ງານ
• ອອກແບບມາເພື່ອເຄື່ອງຈັກ 4 ຈັງຫວະເກຍອໍໂຕມາຕິກປະສິດທິພາບສູງທຸກລຸ້ນທັງແບບລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ອາກາດ.
• ເຫມາະສໍາລັບລະບົບຈ່າຍນໍ້າມັນທັງຫົວສີດ ແລະ ຄາບູເລເຕີ້.

 

ມາດຕະຖານ
• API SL
• JASO MB

ດາວໂຫຼດລາຍລະອຽດສິນຄ້າ