🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ(ລາວ) ຈຳກັດ ປະກາດຮັບສະຫມັກພະນັກງານ 2 ຕຳແຫນ່ງ: ພະນັກງານຂາຍປະຈຳເຂດ ແລະ ພະນັກງານເຝິກອົບຮົມ ພະນັກງານສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ 🎉🎉

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຖະຫນົນກຳແພງເມືອງ, ບ້ານຮ່ອງແກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ເປີດຮັບສະຫມັກຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 30 ພະຈິກ 2023

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກ:

1 ຈົບການສຶກສາຊັ້ນສູງ/ປະລິນຍາຕີ ຂຶ້ນໄປ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫລື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

2 ເປັນບຸກຄົນສັນຊາດລາວ

3 ສາມາດເດີນທາງຕ່າງແຂວງໄດ້ ແລະ ມີໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່

4 ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

5 ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດ, ພາສາຈີນ, ພາສາຫວຽດນາມ, ພາສາໄທ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

6 ເງິນເດືອນເປັນໄປຕາມໂຄງສ້າງເງິນເດືອນທີ່ບໍລິສັດກຳຫນົດ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ຍື່ນໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່

Ms.Phatchanokporn 020 5554 8571

Ms.Pakuchi 020 5939 6551

E-mail: Hrpttlao2022@gmail.com

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.