📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

  1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. ຂ່າວ
  6. »
  7. 📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຕຳແຫນ່ງ ຈັດຫາແລະຂົນສົ່ງ 🎉🎉

ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ:

ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 06 ທັນວາ 2022 ຈົນເຖິງ 06 ມັງກອນ 2023 ນີ້.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.