🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ ( ພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ) ປະຈຳສາງນ້ຳມັນ ວຽງຈັນ, ປາກຊັນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຈຳປາສັກ 🎉🎉

ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ:

ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 17 ພະຈິກ ຈົນເຖິງ 30 ພະຈິກ 2022 ນີ້.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.