🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງ ວິຊາການ Oil Supply Management Division Manager 🎉🎉

ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ:

ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10 ພະຈິກ ຈົນເຖິງ 30 ພະຈິກ 2022 ນີ້.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.