ເຖິງລູກຄ້າປໍ້ານໍ້າມັນຕົວແທນຂອງ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈໍາກັດ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການທຸກທ່ານ ໃນການປ່ຽນແປງເວລາເປີດ-ປິດ ການໃຫ້ບໍລິການຂອງ ປໍ້ານໍ້າມັນ ພີທີທີ (ລາວ) ທົ່ວປະເທດ ດັ່ງນີ້:

  • ເວລາເດີມ ເປີດເວລາ 06:00 ມ ປິດເວລາ 19:00 ມ
  • ເວລາໃໝ່ ເປີດເວລາ 06:00 ມ ປິດເວລາ 22:00 ມ

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.