ໃນວັນທີ 11ມັງກອນ 2022 ທ່ານ ທີຮະ ວິຮະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ພ້ອມຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ໄດ້ເຂົ້າອວຍພອນ ທ່ານ ເອກະພັນ ພະພິທັກ ປະທານສະພາຜູ້ບໍລິຫານ ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາລາວ. ເປັນການພົບປະຢ້ຽມຢາມ ປືກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແນວທາງການດຳເນີນທຸລະກິດຄ້ຽງຄູ່ກັບຍຸກສະໄຫມໃຫມ່ ພ້ອມປັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດແບບໃຫມ່ໃນຍຸກ ໂຄວິດ 19.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.