ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 2022 ທ່ານ ທີຮະ ວິຮະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ພ້ອມຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ໄດ້ເຂົ້າອວຍພອນ ທ່ານ ຊານໄຊ ພົມສຸວັນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ເອັສທີ-ເມືອງໄທປະກັນໄພ ພ້ອມຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ເອັສທີ-ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ. ເປັນການພົບປະຢ້ຽມຢາມ ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແນວທາງການດຳເນີນທຸລະກິດ ຄຽງຄູ່ກັບຍຸກສະໄໝໃໝ່ ພ້ອມທັງປັບແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດແບບໃໝ່ໃນຍຸກ ໂຄວິດ-19.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.