ກຸ່ມອຸດສາຫະກຳ

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

PTT Lubricants Laos

ທ. ສັດທາ ລີລາກຽດຕິຄຸນ
sattha.l@pttlao.com
+85620 5510 7558

ນ. ຈອມໃຈ ເກດຄໍາພີນ
chomchai.k@pttlao.com
+85620 55548570

ທ. ແກ້ວສົມພອນ
keosomphone.p@pttlao.com
+85620 ‎59 515 666

ທ. ໄຊຍັນໂຕ ອິນທະປັນຍາ
xayanto.i@pttlao.com
+85630 5598013