ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ຮັບເໝົາວຽກສ້ອມບຳລຸງຕູ້ຈ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນ ສະຖານີບໍລິການ ນ້ຳມັນ ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ.

  1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. ຂ່າວ
  6. »
  7. ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ຮັບເໝົາວຽກສ້ອມບຳລຸງຕູ້ຈ່າຍ ແລະ ອຸປະກອນ ສະຖານີບໍລິການ...