ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ທະວີສຸກ ກຣຸບ ລົງນາມໃນ (MOU) ສ້າງ Community Mall ໃນພື້ນທີ່ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ (ລາວ) ສາຂາວັງວຽງ ແລະ ທຸລະກິດນຳທ່ຽວ.

  1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. ຂ່າວ
  6. »
  7. ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ...

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.