📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

  1. Home
  2. »
  3. Blog
  4. »
  5. ຂ່າວ
  6. »
  7. 📣📣ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 📣📣

🎉🎉ບໍລິສັດ ພີທີທີ (ລາວ)​ ຈຳກັດ. ມີຈຸດປະສົງຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຕຳແໜ່ງວິຊາການ ບຸກຄະລາກອນ ຈຳນວນ1ຕຳແໜ່ງ🎉🎉

ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຜູ້ສະມັກຕາມດ້ານລຸ່ມ:

ເປີດຮັບສະໝັກຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 ກັນຍາ 2022 ຈົນເຖິງ 31 ຕຸລາ 2022 ນີ້.

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.