ບໍລິສັດ ພີທີທີ(ລາວ) ຈຳກັດ ໄດ້ເປັນຜູ້ອຸປະຖຳໃນງານ ການແຂ່ງຂັນຖາມ-ຕອບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊຽນ ຫຼື ASEAN QUIZ 10th ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2023 ເຖິງ 01 ກໍລະກົດ 2023 ໂດຍກຸ່ມຕົວແທນນັກສຶກສາ IR Students ‘Group ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຫັນເປັນດິຈິຕອລໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ຫລື ASEAN DIGITAL HUP ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນໃຫຍ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຕາງຫນ້າບໍລິສັດພີທີທີ(ລາວ) ຈຳກັດ ເຂົ້າຮ່ວມງານໂດຍ ທ່ານ ວັນສະຫວ່າງ ສ່ອງແສງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສາຍງານສະຫນັບສະຫນູນອົງກອນ

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.