ໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກອຸດສະຫະກຳແລະການຄ້າ ຂະແຫນງຊັບສິນທາງປັນຍາ,ມາດຕະຖານແລະວັດແທກນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ລົງກວດສອບປະລິມານ ( Calibration ) ຫົວຈ່າຍນ້ຳມັນປະຈຳປີ 2024 ພ້ອມດ້ວຍໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະປະລິມານ ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ

ຈຳນວນ 21 ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ

1.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ຫນອງດາ

2.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ຫນອງແຕ່ງ

3.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ນາຊາຍທອງ

4.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ສີວິໄລ

5.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ຕານມີໄຊ

6.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ວຽງຈະເລີນ

7.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ດວງວິໄລແກ້ວ

8.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ໂພນພະເນົາ

9.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ຫ້ວຍຫົງ

10.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ຫນອງດ້ວງ

11.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ແສງວິໄຊ

12.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ໄຊທານີ

13.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ທ່າສະຫວ່າງ

14.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ຄູນຄຳ 1

15.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ 450 ປີ

16.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ຄູນຄຳ 2

17.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ຊັບສົມບູນ

18.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ດົງຄຳຊ້າງ

19.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ດອນກອຍ

20.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ກິ່ງນະຄອນ

21.  ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ໂພນຕ້ອງ

ເພື່ອສົ່ງມອບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບໃຫ້ແດ່ລູກຄ້າທຸກທ່ານ

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.