ໃນວັນທີ 19-23/02/2024 ພະແນກການຄ້າແຂວງເຊກອງ, ພະແນກການຄ້າແຂວງອັດຕະປື ແລະ ການຄ້າແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ລົງກວດສອບປະລິມານ ( Calibration ) ຫົວຈ່າຍນ້ຳມັນປະຈຳປີ 2024 ພ້ອມດ້ວຍໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະປະລິມານ ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ

1. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ເຊກອງ

2. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ຄູນຄຳ4

3. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ປາກຊ່ອງ

4. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ບາຈຽງ

5. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ວິລະສັກ

6. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ດວງດີ

7. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ດົງກະໂລງ

ເພື່ອສົ່ງມອບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບໃຫ້ແດ່ລູກຄ້າທຸກທ່ານ❤️❤️

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.