ໃນວັນທີ 15-16/02/2024 ພະແນກການຄ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ການຄ້າແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ລົງກວດສອບປະລິມານ ( Calibration ) ຫົວຈ່າຍນ້ຳມັນປະຈຳປີ 2024 ພ້ອມດ້ວຍໜ່ວຍງານຄວບຄຸມຄຸນນະພາບແລະປະລິມານ ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພີທີທີ (ລາວ) ຈຳກັດ

1. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ແກ້ງແຮດ

2. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ຈະເລີນໄຊ

3. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ຫລັກ35

4. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ VLV

5. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ພົງສະຫວັນ ນາປົ່ງ

6. ສະຖານີບໍລິການນ້ຳມັນ ສາລະວັນ

ເພື່ອສົ່ງມອບຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບໃຫ້ແດ່ລູກຄ້າທຸກທ່ານ❤️❤️

ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສະແດງຄຳເຫັນ.