ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຫຼັກ20

ບ້ານ ຫຼັກ 20, ເມືອງ ຄຳເກີດ,
ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ