ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໄຊຍະບູລີ

ບ້ານ ສີມຸງຄຸນ, ເມືອງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ