ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ເວີນທາດ

ບ້ານ ເວີນທາດ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ບໍລິຄຳໄຊ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ