ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ວຽງຈະເລີນ

ບ້ານ ວຽງຈະເລີນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ