ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ເວີນທາດ

ບ້ານ ເວີນທາດ, ເມືອງ ປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ