ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ດວງວິໄລແກ້ວ (ໂພນພະເນົາ2)

ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ