ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຈະເລີນຜົນ

ບ້ານ ຫ້ວຍຫົງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ