ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ປັນຍາທິລາດ

ບ້ານ ນາເລົ່າ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ