ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ບາຈຽງ

ບ້ານ ໝື່ນຫຼວງ, ເມືອງ ບາຈຽງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ