ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ໜອງດ້ວງ

ບ້ານ ໜອງດ້ວງ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ