ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ທ່າສະຫວ່າງ

ບ້ານ ທ່າສະຫວ່າງ, ເມືອງ ໄຊທານີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ