ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຈະເລີນໄຊ

ບ້ານ ອຸດົມມີໄຊ, ເມືອງ ອຸທຸມພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ