ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ແສງທອງ

ບ້ານ ດົງຄຳຊ້າງ, ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ