ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ຫຼັກ35

ບ້ານ ຫລັກ 35, ເມືອງ ຈຳພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ