ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ວີແອວວີ

ບ້ານອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ