ສະຖານີບໍລິການນໍ້າມັນ ພີທີທີ ພອນທິບ

ບ້ານ ຫ້ວຍນາງລີ້, ເມືອງ ທ່າແຂກ,
ແຂວງ ຄຳມ່ວນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິການ